Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als primaire doel het afsluiten van transacties. In het geval dat u via deze website op een onderliggende sitepagina van Alpakuba wel de mogelijkheid hebt om verplichtingen met Alpakuba of een van haar partners aan te gaan, raden we u aan kennis te nemen van de algemene voorwaarden van het betreffende product.

Functioneren van deze website

Alpakuba stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Alpakuba een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Alpakuba vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.  

Informatie op deze website

Alpakuba stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen. Mocht u met een van onze partners een transactie zijn aangegaan, en het product of de dienst voldoet niet aan uw verwachtingen, dan raden we u aan om direct contact op te nemen.
De informatie op deze website, waaronder voorbeelden, en of de resultaten van eventuele indicatieve berekeningen of andere calculaties, zijn van algemene aard en slechts ter illustratie. Hieraan kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Alpakuba niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.  

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alpakuba worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.  

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Alpakuba geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende links naar externe websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. 

Privacy 

De persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
De ingevoerde gegevens bij contactformulieren, productaanvragen of andersoortige formulieren zullen behandeld worden volgens de Wet op de privacy. Alle gegevens zullen in vertrouwen worden behandeld en nimmer aan andere organisaties dan Alpakuba worden verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alpakuba behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring.

powered by social2s

Social